Individuaalõpe

Kirjalike tööde praktiline juhendamine   40.- /ak h (individuaaltunnid)

 
Akadeemiliste tööde kirjutamise praktiline juhendamine 40.-/ak h (individuaaltunnid)


Individuaaltunnid on paindlik õppevorm, kus arvestatakse iga õppija personaalseid soove õppe sisu ja koolituse läbiviimise aja osas. Tundide toimumise ajad ja koht lepitakse kokku jooksvalt.

Juhendaja: Anna Zaskaleta


Võta meiega ühendust!