Individuaalõpe

      Inglise keele individuaalõpe

 

Individuaaltunnid on paindlik õppevorm, kus arvestatakse iga õppija personaalseid

soove õppe sisu ja koolituse läbiviimise aja osas.

Individuaaltunnid on väga hea võimalus aktiivseks kõnekeele harjutamiseks;

Soovi korral võib kasutada ka õpilase õppematerjale.

 

Tundide toimumise ajad ja koht lepitakse kokku jooksvalt.

Õppetunni (60 min) tasu alates 50.-

 

 

Õppematerjalid on hinna sees. Soovi korral väljastame tunnistuse.

Hinnad on lõplikud, käibemaksu ei lisandu.